zaterdag, 20 juli 2024

Verantwoording en dankzegging

Digiwak is gebaseerd op Kuiken, F. & Droge, S. (2010) Woordenlijst Amsterdamse Kinderen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Voor een verantwoording van de uitgangspunten en samenstelling van de woordenlijst wordt verwezen we naar deze publicatie.

De WAK is tot stand gekomen met financiële steun en inhoudelijke medewerking van velen, waarvoor onze hartelijke dank. Deze gaat in het bijzonder uit naar de volgende personen en instanties:

  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
  • Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Amsterdam
  • Taalweb Amsterdam
  • Rob Schoonen (Universiteit van Amsterdam) en Anne Vermeer (Universiteit van Tilburg)
  • Leerkrachten van de volgende Amsterdamse basisscholen: de Avonturijn, de Linnaeusschool, de Ark, Louise de Coligny, OBS Slootermeer, Insulinde, de Horizon, de 2e Daltonschool
  • Uitgeverij Bekadidact, Malmberg, Noordhoff, ThiemeMeulenhoff en Zwijssen
  • Studenten van de module Ontwikkeling Leermiddelen NT2, 2e semester 2009-2010, duale master Nederlands als tweede taal, Universiteit van Amsterdam
  • Studenten en medewerkers van de opleiding Interactieve Media (IAM) van de Hogeschool van Amsterdam
  • Maurits Schornagel (Sentionics) en Matthieu Uittenbogaard (UvA)

Sentionics